Zonne-energie

Zonnestroom

In november 2015 is het zover: na jaren van voorbereiding heeft woon/werkgebouw Wladiwostok schone stroom van eigen makelij. De zonnepanelen op het dak leveren 43.208 kWh per jaar op. 39 van de 72 huishoudens in ons gebouw nemen zonnestroom af. Het ene huishouden 600kWh, het andere 1800 kWh per jaar, afhankelijk van het aantal bewoners en stroomgebruik in huis. Ook de studio, onderin het gebouw, krijgt zonne-energie. Herman de slimme Stroomverdeler van de firma LENS, die de installatie aanlegde en beheert, brengt de stroom bij de huishoudens die meedoen. Maar alle woningen in het gebouw zijn erop aangesloten, om bij verhuizingen ook nieuwe gebruikers de kans te geven mee te doen.

Een zonneteam van vier bewoners heeft jaren aan deze overstap naar duurzame energie getrokken. Het duurde even voordat het businessplan gemaakt was, de technische haalbaarheid gecheckt en de toestemming van woningcorporatie/VvE en financiering rond waren. Maar nu hebben we ook wat!

Bewoners, huurders en kopers, konden in de aanloop naar het besluit tot de aanleg van de zonnestroominstallatie, kiezen uit twee mogelijkheden. Stroom afkopen voor de hele levensduur van de panelen of zonnestroom op jaarbasis afnemen voor een tarief dat iets lager ligt dan dat van leveranciers van buiten. De Bewonersvereniging is tevens Energievereniging geworden. Deze sloot het contract af met leverancier LENS, de benodigde lening van het Amsterdams Investeringsfonds en de contracten met de afnemers. De Energievereniging is eigenaar van de zonnepanelen.

Wladiwostok is een van de weinige zonnestroomproducenten waar zowel huurders als kopers meedoen. De woningcorporatie beloofde zwart op wit dat de huur voor de huurders met zonnestroom niet omhoog gaat als het energielabel van hun woning verbetert. Bij een verhuizing kunnen zij hun aandeel verkopen of teruggeven aan de Energievereniging. Kopers kunnen hun aandeel overdoen aan de volgende eigenaar. Eventuele nieuwe gebruikers kunnen alleen worden aangesloten als een oude deelnemer verhuist of stopt. Van de zonnepanelen op het dak lopen leidingen naar alle woningen, die uitkomen op het ‘gewone’ elektriciteitsnet. Omvormers en Herman de Stroomverdeler (een aantal slimme kastjes tussen dak en particuliere elektriciteitskasten) zorgen dat de bestelde hoeveelheid stroom bij de afnemers terechtkomt. Leverancier en afnemer kunnen via de pc bijhouden wat ze binnenkrijgen en verbruiken. Hoewel er in de zomer van 2016 weinig ‘mooi weer dagen’ waren, is sinds november 2015 half augustus 2016 90% van de beoogde jaaropbrengst binnen!

De afkoopsom en jaarlijkse bijdrage van afnemers was nog niet voldoende om het geheel te financieren. De Energievereniging sloot daarom een lening met het Amsterdams Investeringsfonds af die we, met rente, in vijftien jaar aflossen. De VvE deed een duit in het zakje om alle woningen aan te sluiten zodat nieuwe belangstellenden mee kunnen doen als er een plekje vrij komt. Ook betalen alle gebruikers een (gering) bedrag jaar aan contributie om de verzekerings- en administratieve kosten van de Energievereniging te dekken.

Foto: Sido Notermans