Wladiwostok Burenhulp

Samen redzaam met Wladiwostok Burenhulp

Er gebeurt al veel in Wladiwostok; op allerlei manieren doen buren dingen met en voor elkaar. Veel Wladiwostokkers willen hier graag blijven wonen, ook als we wat ouder worden.

Daarom hebben we Wladiwostok Burenhulp in het leven geroepen:
een informele burenhulp-gemeenschap waarin mensen het prettig of gewoon vinden om wat voor elkaar te doen. Vragen mag, nee zeggen mag ook.

Veel enthousiasme voor Burenhulp
Veel buren hebben zich al opgegeven voor het aanbieden van hulp of het ondernemen van activiteiten:

  • Boodschappen doen
  • Koken
  • Vervoer
  • Eenmalige klussen
  • EHBO/BHV/Reanimatie
  • Hulp i.v.m. zorgindicaties bv. aanvragen hulpmiddelen
  • Gezelligheid, bv. samen koffiedrinken, fitness, wandelen

Mail gerust naar Wladiwostok Burenhulp!
Heb je een (hulp)vraag, een idee of wil je iets doen?

Mail dan gerust naar Wladiwostok Burenhulp, beneden in de hal hangt informatie met het email adres.

Ook ben je natuurlijk hartelijk welkom in het initiatief groepje!

Activiteiten en gezelligheid 
Wladiwostok Burenhulp organiseert geregeld bijeenkomsten en uitjes naar o.a. musea.
Om informatie en ideeën uit te wisselen en voor de gezelligheid: De Zondagmiddagsalon met soep; de Sokkensalon met prachtige muziek, drankjes en hapjes; het Stedelijk Museum. Allemaal zeer geslaagd en supergezellig.

Hou het bord in de hal in de gaten voor de activiteiten!

Jong en oud
Burenhulp gaat niet alleen over ouder worden in Wladiwostok, maar ook over jong en vitaal in Wladiwostok; het zou juist mooi zijn als er ook activiteit tussen jong en oud plaatsvindt.

Wat gebeurt er nog meer in de buurt
Wladiwostok Burenhulp is er vooral voor de bewoners van ons gebouw, maar in het Oostelijk Havengebied zijn meerdere initiatieven zoals stadsdorp Java-eiland en de Vereniging Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied met veel activiteiten in buurthuis de Eester. Bijvoorbeeld de Buurtbel, deze koppelt bewoners uit het Oostelijk Havengebied aan elkaar voor burenhulp. Ook het platform De BuurtBalie is een onderdeel van de Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied. De BuurtBalie is het informatie platform over activiteiten, initiatieven, organisaties en evenementen in onze buurt.

Woon je in Wladiwostok en heb je een vraag voor Wladiwostok Burenhulp?
Mail dan gerust, beneden in de hal hangt informatie met het email adres.